Friday, Feb 21st

Last update12:56:40 PM GMT

Powered by Joomla CMS.
Jesteś tutaj: Home

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej !

 


 

Cztery dyplomy dla Studentów Politechniki Opolskiej na II Konferencji Naukowej we Wrocławiu

W dniu 5 lipca 2016 roku we Wrocławiu odbyła się II Konferencja Naukowa pt. BUDOWNICTWO - SZANSE I ZAGROŻENIA BRANŻY organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Budownictwa działające przy Wydziale Logistyki i Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Politechnikę Opolską reprezentowało Studenckie Koło Naukowe Roads & Bridges działające przy Katedrze Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Cztery grupy studentów drugiego oraz trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Budownictwa zdominowali po raz drugi konferencje. Zajęli I, II i III miejsce oraz student Adrian Maślanka otrzymał wyróżnienie.

Celem konferencji była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyków z branży na temat aktualnych problemów w budownictwie. Konferencja adresowana była również do młodych naukowców oraz praktyków związanych z budownictwem. W ramach wydarzenia został zorganizowany także konkurs na najlepszy referat, którego Autorem lub Autorami będą Studenci z Kół Naukowych. 

Poniżej zamieszczono wyniki konkursu – dyplomy. Grupa składająca się ze studentów Krystian Oleś, Karolina Kudra, Mateusz Myśliwy oraz Denis Langner zajęła pierwsze miejsce z referatem pod tytułem: Mały punkt przesiadkowy w Opolu.

Obraz2

Natomiast grupa studentów Patryk Kudla, Krystian Leluszko, Błażej Krupa oraz Adam Kłobut z referatem pod tytułem: Komunikacja w centrum Opola zajęli drugie miejsce robiąc duże wrażenie swoją oprawą graficzną przy prezentacji referatu.obraz 3

Trzecie miejsce na Konferencji zajęli studenci Olga Namyślak, Mateusz Kos, Krzysztof Tobiś, Patryk Babicki za referat:  Innowacyjne przystanki komunikacji miejskiej dla Opola.

Obraz4

Dodatkowo student Adrian Maślanka otrzymał wyróżnienie za referat Osuwiska Nasypów i Wykopów. System Ochrony Przeciw Osuwiskowej.

Obraz5

Jak widać Studenci Politechniki Opolskiej zdominowali Konferencje Naukową, robiąc duże wrażenie na komisji oceniającej prace studentów. Obecni na konferencji podkreślali dobre przygotowanie oraz wysoki poziom przedstawionych referatów.
Podczas II sesji prezentowane były referaty profesjonalistów i wykładowców. Również w tym gronie swoje referaty wygłaszali przedstawiciele naszej uczelni, m. in. Mgr inż. Monika Napieraj z referatem: Określenie nośności XX-wiecznych mostów.
Dr inż. Wojciech Kozłowski wraz z Panem mgr inż. Lucjanem Kucharskim przedstawili referat pod tytułem Recykling nawierzchni drogowych na zimno i remixing na gorąco. Dr inż. Arkadiusz Mordak natomiast przedstawił prace na temat: Próba oceny stanu technicznego wapienników usytuowanych w centrum Gogolina.
Poziom całej konferencji stał na wysokim poziomie, tym bardziej cieszą miejsca zajęte przez studentów. W trakcie sesji profesjonalistów studenci obejrzeli wiele ciekawych referatów. Pozostałe informacje nt. konferencji można znaleźć pod adresem: https://wu.po.opole.pl/cztery-dyplomy-dla-studentow-po-na-ii-konferencji-naukowej-we-wroclawiu/
 
 

dr inż. Wojciech Kozłowski,  opiekun Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges

Adrian Maślanka, członek Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges

 


 

20 kwietnia 2016 roku studenci Koła Naukowego Roads&Bridges odwiedzili budowę obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41


Kontrakt obejmuje zoptymalizowanie (wprowadzenie niezbędnych zmian projektowych w istniejącej dokumentacji projektowej) i uaktualnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i wybudowanie obwodnicy miasta Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 (Nysa – Prudnik – Trzebina – granica Państwa) oraz nr 46 (Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny) jak również uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania drogi krajowej i oddanie do użytkowania nowych odcinków dróg krajowych nr 46 i 41, stanowiących nowo wybudowaną obwodnicę Nysy.


1 3

Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 (http://obwodnicanysy.pl/)

Celem inwestycji jest:

- wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej,

- stworzenie bezpiecznego odcinka dróg krajowych nr 46 i 41, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort ruchu drogowego tranzytowego (ponadlokalnego), jak i ruchu drogowego lokalnego (źródłowego i   docelowego),

- wybudowanie nowych odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Przyczyni się to do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego (bezkolizyjne skrzyżowania, pełne wyposażenie drogi związane z jej funkcjonowaniem oraz ochrony środowiska), usprawnienie połączeń drogowych oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Nysy.

  


 

Udział opolskich studentów we Wrocławskich Dniach Mostowych 2015 

26 listopada 2015 r. 15 studentów z koła naukowego Roads & Bridges działającego przy Katedrze Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej wraz z opiekunem koła drem inż. Wojciechem Kozłowskim oraz z 6 studentami inżynierii mostowo-drogowej wzięło udział w 11. Wrocławskich Dniach Mostowych (WDM 2015). Konferencja od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska mostowców. Tematyka przedstawionych prezentacji dotyczyła zagadnień technologii budowy mostów łukowych, ich historii, projektowania, utrzymania, zastosowania w budownictwie oraz zastosowania nowych materiałów do ich budowy.


4

Studenci Koła Naukowego „Roads & Bridges” – Stacja PKP Wrocław Główny

Wykłady i dyskusje adresowane były do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie nowych technologii, firm wykonawczych specjalizujących się w inżynierii mostowej, biur projektowych i nadzorujących proces budowy, a także pracowników naukowych i studentów oraz doktorantów prowadzących badania w zakresie inżynierii mostowej. Celem tegorocznego, trzydniowego seminarium, było przybliżenie tematyki mostów łukowych z przedstawieniem kilku z nich, mieszczących się nie tylko w Polsce ale także w Szwajcarii czy też w Czechach. Poruszono następujące zagadnienia:


5

Studenci Koła Naukowego Roads & Bridges z prof. dr hab. inż. Janem BILISZCZUKIEM – przewodniczącym konferencji Wrocławskich Dni Mostowych 2015 (po środku) 


- historia rozwoju mostów łukowych,

- architektura mostów łukowych i obiekty typu landmark,

- projektowanie mostów łukowych: aspekty konstrukcyjne i wymagania normowe,

- łukowe wiadukty nad autostradami,

- zastosowanie konstrukcji łukowych do budowy przejść dla zwierząt,

- technologia budowy mostów łukowych,

- zastosowanie nowych materiałów, 

- monitoring, diagnostyka i rehabilitacja mostów łukowych.

 


  

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

09 maja 2014

 W dniu 09 maja 2014 roku przedstawiciele naszego Koła R&B wraz z innymi studentami Wydziału Budownictwa odwiedzili Laboratorium Drogowe w Opolu, które mieści się przy ul. Żerkowickiej 1C. Studentom towarzyszył Profesor Lechosław Grabowski oraz koordynatorzy koła: Karolina Drozdowska i Marcin Tatara. Wizyta była związana z organizowanym przez opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad "Dniu otwartym Laboratorium Drogowego".

 

W Laboratorium Drogowym GDDKiA w Opolu, funkcjonującym od niespełna dwóch lat w zmodernizowanej siedzibie, działa kilka zespołów zajmujących się zarówno materiałami, z których powstaje droga, jak i diagnostyką gotowej nawierzchni. Materiały bada się m.in. pod kątem mrozoodporności, nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie i zginanie, ścieralności, koleinowania, odporności na wysokie temperatury itp. Badania wykonywane są na każdym etapie tworzenia nowej drogi, począwszy od składu mieszanki zaplanowanej do wbudowania w drogę, aż po sprawdzanie parametrów gotowej nawierzchni (m.in. badania równości nawierzchni, odblaskowości oznakowania). Do kolejnego etapu budowy można przejść tylko wówczas, gdy poprzedni etap uzyska pozytywny wynik w laboratorium.

 

Podczas „Dnia Otwartego” pracownicy laboratorium przedstawili studentom poszczególne etapy procesu badawczego oraz zaprezentowali urządzenia używane do badań wykonywanych w laboratorium. Każdy zwiedzający mógł zapoznać się z próbkami nawierzchni wycinanymi z drogi i przekonać się, co kryje się pod górną warstwą drogi.

      

 W listopadzie 2013 roku studenci Koła Naukowego R&B

odwiedzili budowę mostu kolejowego w miejscowości Czarnowąsy k. Opola.

 

 

Prace wykonywane były przez firmę SKANSKA. Po budowie studentów oprowadzał mgr inż. Tomasz Rybiński (absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej) oraz kierownik budowy mgr inż. Michał Zabrocki Panowie bardzo dokładnie wytłumaczyli studentom specyfikę projektowania i budowy mostu w Czarnowąsach. Przyszli inżynierowie mieli doskonałą okazję aby przekonać się, jak wygląda budowa przeprawy mostowej w rzeczywistości.

 

Kolejny raz Studenci udali się do miejscowości Czarnowąsy w dniu 26.11.2013 na próbne obciążenie mostu kolejowego, które po zakończeniu budowy firma Skanska Wykonywała na obiekcie. Przyszli inżynierowie mieli  okazję obserwować całą procedurę związaną z dopuszczeniem mostu do użytkowania .

Pomimo niesprzyjającej pogody podczas dwóch wyjazdów na budowę mostu, studenci mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu konstrukcji mostowych, ich projektowania, procesu budowy i eksploatacji.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Panu mgr inż. Tomaszowi Rybińskiemu

 

 


 

II Studencki  Konkurs  Mostów Stalowych 2013

 

 

W piątek – 19 kwietnia br. wzięliśmy udział w Studenckim Konkursie Mostów Stalowych 2013. Konkurs został zorganizowany przez Uczelnianą Organizację Studencką  
„ Aktywni Budowniczy”
działającą na Politechnice Wrocławskiej.

W konkursie wzięło udział osiem drużyn z całej Polski i stanowiłgłówną atrakcję
Dni Budowlańca, który odbył się 18-20 kwietnia br. we Wrocławiu.

 

Studencki Konkurs Mostów Stalowych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem
w Polsce. Przebieg konkursu symuluje rzeczywiste etapy procesu budowlanego, obejmując:

• projekt i optymalizację konstrukcji przęsła mostu,
• zamówienie i wytworzenie elementów wysyłkowych,
• montaż konstrukcji i obciążenie do zniszczenia.

 

Sposób przeprowadzenia Konkursu miał charakter widowiskowy. Kontrola zgodności z projektem i montaż konstrukcji odbyły się na dziedzińcu Politechniki Wrocławskiej, przy udziale publiczności zasiadającej na trybunach. Modele przęseł obciążano w Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konkurs był  rejestrowany i wyświetlany na telebimie umieszczonym w pobliżu trybun.
Celem konkursu jest symulacja warunków, z którymi przyszli inżynierowie będą się stykać w codziennej pracy. Ponadto, Studencki Konkurs Mostów Stalowych miał za zadanie zwiększyć świadomość rzeczywistych problemów, takich jak: ograniczenia przestrzenne, wytrzymałość materiałów, utrzymanie, wykonanie i proces montażu, bezpieczeństwo, estetyka oraz koszt. Konkurs pozwala na rozwijaniu pracy w zespole, sprawdzając możliwości organizacyjne przyszłych inżynierów.

 

Zmagania podzielono na etapy, w których kolejne drużyny przystępowały do montażu wcześniej zaprojektowanych i wykonanych modeli konkursowych. Kolejność i wyniki przedstawiały się następująco:

  

             

 

  

Konkurs był bardzo ciekawy – również dla organizatorów :)

 

 

Pogoda nie rozpieszczała uczestników i organizatorów. W przeddzień konkursu pogoda zafundowała uczestnikom „plażowe warunki”, natomiast w trakcie konkursu - jak to ma często miejsce w warunkach budowy - pogoda już nie dopisała. Chłód i deszcz zaskoczyły wszystkich, co jednak dodało jeszcze więcej emocji i znacznie podniosło trudność realizacji przyjętych wcześniej przez Zespoły strategii.

 

Pierwsze dwie drużyny składały swoje mosty w deszczu. Podczas konkursu drużyny musiały złożyć swój most w czasie krótszym niż 40 minut, aby nie otrzymać punktów ujemnych. Po montażu mosty zostały przeniesione do Laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej , gdzie zostały zważone, a następnie obciążone aż do zniszczenia.

 

Tuż przed ogłoszeniem wyników rozgorzała dyskusja wśród uczestników konkursu oraz organizatorów na temat sposobu porównania wyników i ich interpretacji oraz wpływu na ostateczną klasyfikację konkursową. Po demokratycznym głosowaniu zadecydowano przyznać wszystkim drużynom wyróżnienia za udział.

 

Nasz zespół składał się z 5 studentów, tj. Bogusława Magiery, Tomasza Kosa, Moniki Mainki, Marcina Deregi i Dariusza Lipińskiego, a w projektowaniu uczestniczyli także: Grzegorz Łagocki, Sebastian Kuźnicki i Paweł Krzyżak. Nie sposób docenić ogromnej pomocy w pracach na każdym etapie konkursowym naszego Opiekuna Koła Naukowego
dr inż. Przemysława Jakiela.

 

            Zaprojektowany przez nas most ważył 155 kg i przeniósł obciążenie równe 47,65 kN. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wziąć udział w takim konkursie, wynosząc z niego wiele nowych doświadczeń. Trzeba jednak stwierdzić ważny fakt, że przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile pracy będziemy musieli włożyć w realizację tego projektu, dlatego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, że udało nam się go zrealizować, pomimo, ze tym razem nie zajęliśmy miejsca na podium.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w realizacji projektu na konkurs i gorąco zachęcamy naszych studentów do udziału w podobnego typu rywalizacjach w przyszłośc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na koniec krótka galeria wspomnień
II Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2013

 

 

Montaż modelu w nieco innych warunkach niż planowaliśmy J

  

Chwila pełna emocji „obciążanie modelu”

                                                                                                                                              inż. Bogusław Magiera 

 III Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana

 pt.: „Euroinżynier” w Krakowie

 

W dniach 12-14 kwietnia br. w Politechnice Krakowskiej odbyła się III Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana pt.: „Euroinżynier”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych.

 

Ta dwudniowa konferencja rozpoczęła się uroczystym powitaniem gości oraz wystąpieniami władz Politechniki Krakowskiej. W przerwach między obradami swoje wyroby zaprezentowały firmy: Keller, RFEM oraz Pro-Soft. Tego dnia przedstawiłam swój referat pt. „Kształtowanie detali współczesnych mostów stalowych”.

 

Łącznie zaprezentowano 39 referatów, rozłożonych w 6 panelach. Tematyka prezentowanych referatów była bardzo zróżnicowana. O ile w referatach studenckich poruszane były raczej praktyczne aspekty budownictwa, to referaty doktorantów nawiązywały do bardziej zaawansowanych analiz numerycznych oraz prac badawczych. Wszystkie referaty były bardzo interesujące i solidnie przygotowane. W dyskusję włączali się pracownicy Politechniki Krakowskiej, dodając często cenne uwagi i wskazówki. Uroczyste zakończenie Konferencji odbyło się wieczorem w hotelu Kazimierz. Po uroczystej kolacji miało miejsce wystąpienie Jury, oceniające poszczególne referaty, które podsumowało 2 minione dni owocnych obrad oraz wręczyło nagrody zwycięzcom konkursu.

 

Ostatniego dnia odbyła się wycieczka, podczas której zwiedziliśmy podziemia krakowskiego Rynku. Grupa nie była zbyt liczna, dzięki czemu panowała miła, kameralna atmosfera.

 

Będąc w Krakowie, oczywiście nie mogłam sobie odmówić zwiedzenia słynnych mostów dawnej stolicy. Wczesnym rankiem, przed sobotnimi obradami, wybrałam się na 2-godzinną wycieczkę wzdłuż Wisły. Najbardziej spodobała mi się nowa łukowa kładka im. o. Bernatka oraz most Kotlarski, choć starsze mosty stalowe i kamienne zrobiły na mnie nie mniejsze wrażenie.

 

Ogólnie rzecz biorąc, konferencję wspominam bardzo pozytywnie. Poziom zaprezentowanych referatów był wyjątkowo wysoki, a atmosfera przyjemna. Pozwoliła mi ona poznać wielu studentów innych uczelni oraz zapoznać się z ciekawymi referatami, które zapewne da długo utkwią mi w pamięci. Takiego rodzaju wydarzenia są bardzo potrzebne, ponieważ uczą studentów, którzy być może niebawem wybiorą się na studia doktoranckie, jak trudna i czasochłonna jest praca naukowca. Wyrozumiała, ale krytyczna Komisja udzieliła uczestnikom cennych wskazówek, które z pewnością zaowocują w przyszłości.

 

inż. Monika Mainka

 

  

Reprezentantka Politechniki Opolskiej inż. Monika Mainka na III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „Euroinżynier”

 

 

 Inż. Monika Mainka przedstawia referat pt. „Kształtowanie detali współczesnych mostów stalowych

Aktualności

Previous Następna
  • 1
  • 2
Podsumowanie działalności koła W dniu 20 czerwca br. odbyło się ostatnie spotkanie Koła Naukowego Roads & Bridges w tym roku akademickim. Na spotkaniu przedstawio...
Seminarium mostowe W dniach 5-6 czerwca br. przedstawiciele Koła Naukowego Roads & Bridges uczestniczyli w XXII SEMINARIUM MOSTOWYM w Rosnówko. Na sem...
Spływ kajakowy W sobotę, 19 maja br. studenci Koła Naukowego Roads & Bridges wybrali się wraz z opiekunem na spływ kajakowy doliną Małej Panwi.&nb...
III miejsce W dniach 17-18 maja br. Studenci Koła Naukowego Roads & Bridges po raz kolejny udowodnili, że stać ich na więcej zdobywając 3 miejs...
Seminarium kół naukowych W dniach 15-16 maja odbyły się XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "DYPLOMY Z XLI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowyc...
Nasz sukces W dniach 15-16 maja Sukces studentów KN Roads & Bridges na "XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie." Zachęc...
Wrocławskie Dni Mostowe W dniach 24-25 listopada odbyły się "„Wrocławskie Dni Mostowe”"
VII Konferencja Mostowa W dniach 13-15 IV 2011 r. pięciu przedstawicieli koła naukowego Roads & Bridges Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej wyjecha...
Wycieczka Wycieczka na budowę "Mostu Rędzińskiego" z dr inż. P. Jakielem. Zachęcamy do zapoznania się z tym niezwykle interesującym materia...
Studenci SKN "R&B" na Konkursie Mostów Stalowych Studencki Konkurs Mostów Stalowych    odbędzie się 19 kwietnia 2013 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej. Nasi członkowie ko...
II Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2013 II Studencki  Konkurs  Mostów Stalowych 2013 W piątek – 19 kwietnia br. wzięliśmy udział w Studenckim Konkursie Mostów Stalowych...
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week89
mod_vvisit_counterLast week142
mod_vvisit_counterThis month373
mod_vvisit_counterLast month564
mod_vvisit_counterAll says420742

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

bogus.magiera@hotmail.com